Comeza en Ferrol o programa "Vivendas para a inclusión de persoas sen fogar"

(*Noticia en castellano más abajo)

Grazas ao financiamento do Concello de Ferrol, a Asociación Provivienda pon en marcha o programa «Vivendas para a inclusión de persoas sen fogar». 

Con este proxecto dáse luz verde a dúas vivendas de transición á vida autónoma para persoas usuarias do albergue municipal ou que veñan derivadas da mesa técnica de atención a persoas sen fogarEstas vivendas darán resposta a oito persoas que accederán a unha vivenda compartida con acompañamento profesional para continuar avanzando no seu proxecto de vida a través dun aloxamento estable. 

O Concello de Ferrol aposta polo labor de Provivienda para dar resposta ás necesidades das persoas en situación de rúa ou vulnerabilidade residencial dende o dereito á vivenda. 

A Asociación Provivienda en Galicia poñerá en marcha o programa «Vivendas para a inclusión de persoas sen fogar» cun triplo obxectivo:

 • Facilitar o acceso a unha vivenda autónoma para persoas en situación de sinfogarismo. 
 • Ofrecer un alugueiro seguro e cómodo ás persoas que teñan vivenda en propiedade. 
 • Impulsar o dereito á vivenda.

A firma do convenio levouse a cabo el 27 de Agosto, coa concelleira de Benestar Social Eva Martínez e o alcalde de Ferrol Ángel Mato. Trátase dun proxecto de continuidade para o que Provivienda contará con financiamento ata finais do 2022. 

Para o desenvolvemento do proxecto Provivienda conta co apoio de Emaús Fundación Social dentro da alianza existente entre ambas as entidades en Galicia.

Aluguer con valor social

Desde hai 31 anos traballamos para que, ademais dun valor económico, as vivendas teñan valor social, porque non é unha mera transacción comercial, é contribuír a que o lugar no que vivimos sexa máis xusto, máis digno e respectuoso cos dereitos de todas as persoas. 

Para as persoas propietarias son moitos os incentivos de alugar a súa vivenda con Provivienda: 

  • Realizamos o inventario fotográfico do inmoble.
  • Formalizamos o contrato de arrendamento.
  • Garantimos a cobranza da renda de alugueiro.
  • Contratamos un seguro multirriesgo do fogar, abonando o seu custo durante o primeiro ano do contrato.
  • Xestionamos e abonamos o Certificado de Eficiencia Enerxética.
  • Proporcionamos axudas para a adecuación da vivenda.
  •  Facilitamos o asesoramento, mediación e seguimento durante toda a vixencia do contrato. 

 

Si quieres alquilar tu vivienda en Ferrol, escribe a  pinoro@provivienda.org o llama al 627 350 763.

 

 

 

 


Arranca en Ferrol el programa «Viviendas para la inclusión de personas sin hogar»

Gracias a la financiación del Concello de Ferrol, la Asociación Provivienda pone en marcha  el programa «Viviendas para la inclusión de personas sin hogar». Con este proyecto se da luz verde a dos viviendas de transición a la vida autónoma para personas usuarias del albergue municipal o que vengan derivadas de la mesa técnica de atención a personas sin hogar. Estas viviendas darán respuesta a ocho personas que accederán a una vivienda compartida con acompañamiento profesional para continuar avanzando en su proyecto de vida a través de un alojamiento estable.

Con esta iniciativa el Concello de Ferrol apuesta por la labor de Provivienda para dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de calle o vulnerabilidad residencial desde el derecho a la vivienda.

La Asociación Provivienda en Galicia pondrá en marcha el programa «Viviendas para la inclusión de personas sin hogar» con un triple objetivo:

 • Facilitar el acceso a una vivienda autónoma para personas en situación de sinhogarismo. 
 • Ofrecer un alquiler seguro y cómodo a las personas que tengan vivienda en propiedad.
 • Impulsar el derecho a la vivienda.

La firma del convenio se ha llevado a cabo hoy 27 de Agosto, con la concejala de Bienestar Social Eva Martínez  y el alcalde de Ferrol Ángel Mato. Se trata de un proyecto de continuidad para el que Provivienda contará con financiación hasta finales del 2022. Para el desarrollo del proyecto Provivienda cuenta con el apoyo de Emaús Fundación Social dentro de la alianza existente entre ambas entidades en Galicia.

Alquileres con valor social

Desde hace 31 años en Provivienda trabajamos para que, además de un valor económico, las viviendas tengan valor social. Esta manera de hacer nos ha permitido gestionar desde 1989, unas 65.000 viviendas con un doble objetivo: mejorar el acceso al alquiler y dotar de valor social a la vivienda Nuestros servicios son gratuitos para las personas propietarias:

  • Seleccionamos a los/as inquilinos/as.
  • Realizamos inventario fotográfico del inmueble.
  • Formalizamos el contrato de arrendamiento.
  • Garantizamos el cobro de la renta de alquiler.
  • Abonamos el Seguro multirriesgo del hogar durante el primer año.
  • Gestionamos el Certificado de Eficiencia Energética.
  • Proporcionamos ayudas para la adecuación de la vivienda
  • Facilitamos asesoramiento, mediación y seguimiento durante toda la vigencia del contrato.

 

Si quieres alquilar tu vivienda en Ferrol, escribe a  pinoro@provivienda.org o llama al 627 350 763.

 

Compartir

Compartir

(*Noticia en castellano más abajo)

Grazas ao financiamento do Concello de Ferrol, a Asociación Provivienda pon en marcha o programa «Vivendas para a inclusión de persoas sen fogar». 

Con este proxecto dáse luz verde a dúas vivendas de transición á vida autónoma para persoas usuarias do albergue municipal ou que veñan derivadas da mesa técnica de atención a persoas sen fogarEstas vivendas darán resposta a oito persoas que accederán a unha vivenda compartida con acompañamento profesional para continuar avanzando no seu proxecto de vida a través dun aloxamento estable. 

O Concello de Ferrol aposta polo labor de Provivienda para dar resposta ás necesidades das persoas en situación de rúa ou vulnerabilidade residencial dende o dereito á vivenda. 

A Asociación Provivienda en Galicia poñerá en marcha o programa «Vivendas para a inclusión de persoas sen fogar» cun triplo obxectivo:

 • Facilitar o acceso a unha vivenda autónoma para persoas en situación de sinfogarismo. 
 • Ofrecer un alugueiro seguro e cómodo ás persoas que teñan vivenda en propiedade. 
 • Impulsar o dereito á vivenda.

A firma do convenio levouse a cabo el 27 de Agosto, coa concelleira de Benestar Social Eva Martínez e o alcalde de Ferrol Ángel Mato. Trátase dun proxecto de continuidade para o que Provivienda contará con financiamento ata finais do 2022. 

Para o desenvolvemento do proxecto Provivienda conta co apoio de Emaús Fundación Social dentro da alianza existente entre ambas as entidades en Galicia.

Aluguer con valor social

Desde hai 31 anos traballamos para que, ademais dun valor económico, as vivendas teñan valor social, porque non é unha mera transacción comercial, é contribuír a que o lugar no que vivimos sexa máis xusto, máis digno e respectuoso cos dereitos de todas as persoas. 

Para as persoas propietarias son moitos os incentivos de alugar a súa vivenda con Provivienda: 

  • Realizamos o inventario fotográfico do inmoble.
  • Formalizamos o contrato de arrendamento.
  • Garantimos a cobranza da renda de alugueiro.
  • Contratamos un seguro multirriesgo do fogar, abonando o seu custo durante o primeiro ano do contrato.
  • Xestionamos e abonamos o Certificado de Eficiencia Enerxética.
  • Proporcionamos axudas para a adecuación da vivenda.
  •  Facilitamos o asesoramento, mediación e seguimento durante toda a vixencia do contrato. 

 

Si quieres alquilar tu vivienda en Ferrol, escribe a  pinoro@provivienda.org o llama al 627 350 763.

 

 

 

 


Arranca en Ferrol el programa «Viviendas para la inclusión de personas sin hogar»

Gracias a la financiación del Concello de Ferrol, la Asociación Provivienda pone en marcha  el programa «Viviendas para la inclusión de personas sin hogar». Con este proyecto se da luz verde a dos viviendas de transición a la vida autónoma para personas usuarias del albergue municipal o que vengan derivadas de la mesa técnica de atención a personas sin hogar. Estas viviendas darán respuesta a ocho personas que accederán a una vivienda compartida con acompañamiento profesional para continuar avanzando en su proyecto de vida a través de un alojamiento estable.

Con esta iniciativa el Concello de Ferrol apuesta por la labor de Provivienda para dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de calle o vulnerabilidad residencial desde el derecho a la vivienda.

La Asociación Provivienda en Galicia pondrá en marcha el programa «Viviendas para la inclusión de personas sin hogar» con un triple objetivo:

 • Facilitar el acceso a una vivienda autónoma para personas en situación de sinhogarismo. 
 • Ofrecer un alquiler seguro y cómodo a las personas que tengan vivienda en propiedad.
 • Impulsar el derecho a la vivienda.

La firma del convenio se ha llevado a cabo hoy 27 de Agosto, con la concejala de Bienestar Social Eva Martínez  y el alcalde de Ferrol Ángel Mato. Se trata de un proyecto de continuidad para el que Provivienda contará con financiación hasta finales del 2022. Para el desarrollo del proyecto Provivienda cuenta con el apoyo de Emaús Fundación Social dentro de la alianza existente entre ambas entidades en Galicia.

Alquileres con valor social

Desde hace 31 años en Provivienda trabajamos para que, además de un valor económico, las viviendas tengan valor social. Esta manera de hacer nos ha permitido gestionar desde 1989, unas 65.000 viviendas con un doble objetivo: mejorar el acceso al alquiler y dotar de valor social a la vivienda Nuestros servicios son gratuitos para las personas propietarias:

  • Seleccionamos a los/as inquilinos/as.
  • Realizamos inventario fotográfico del inmueble.
  • Formalizamos el contrato de arrendamiento.
  • Garantizamos el cobro de la renta de alquiler.
  • Abonamos el Seguro multirriesgo del hogar durante el primer año.
  • Gestionamos el Certificado de Eficiencia Energética.
  • Proporcionamos ayudas para la adecuación de la vivienda
  • Facilitamos asesoramiento, mediación y seguimiento durante toda la vigencia del contrato.

 

Si quieres alquilar tu vivienda en Ferrol, escribe a  pinoro@provivienda.org o llama al 627 350 763.

 

Artículos relacionados

Ir al contenido